Hello world!

•Noiembrie 22, 2009 • 1 comentariu
The University
Image by – Maxu – via Flickr

Alexandru Philippide și Retorica stilului științific

Alexandru Philippide nu scrie lucrări de lingvistică și gramatică, ci, mai degrabă, parodii usturătoare care transmit informația aridă a etimologiei sau morfologiei într-un chip polemic și bineînțeles atrăgător Omului, acestui zoon politikon aristotelic, mereu captivat de cîrcoteală, zîzanie sau sfadă.

Reblog this post [with Zemanta]
Reclame